Deel 2 van de podcast over het onderwerp: “Al Werkend Veranderen”, waarin de professional Wilma Jongsma en de lerende Ina Nieborg om beurten vragen beantwoorden over veranderingsmanagement in organisaties. De podcast is opgenomen bij de Next Learning Conference, een congres over leren in bedrijven en instellingen.

Narrator: Ina, jij schetste net hoe dat vroeger ging, als je kijkt hoe dat nu gaat – jij zet een koers uit, maar met z’n allen kapitein van het schip. Wat merk je dan bij je andere teamleden, wat doet het bij hen?

Ina: Ik ben nu met het team waar ik nu zit ongeveer 1,5 jaar bezig en ik zie hen nu echt opbloeien. Het vraagt wel tijd en geduld, je moet ook een soort consistente lijn gaan uitzetten en mensen de ruimte geven om dingen te doen, uit te proberen, om iets op te pakken en soms gaat het misschien helemaal niet zoals ik in gedachten had. Het is vooral het vertrouwen hebben van: er komt iets goeds uit.

Deel 2 van de podcast over het onderwerp: “Al Werkend Veranderen”, waarin de professional Wilma Jongsma en de lerende Ina Nieborg om beurten vragen beantwoorden over veranderingsmanagement in organisaties. De podcast is opgenomen bij de Next Learning Conference, een congres over leren in bedrijven en instellingen.  Narrator: Ina, jij schetste net hoe dat vroeger ging, als je kijkt hoe dat nu gaat – jij zet een koers uit, maar met z’n allen kapitein van het schip. Wat merk je dan bij je andere teamleden, wat doet het bij hen? Ina: Ik ben nu met het team waar ik nu zit ongeveer 1,5 jaar bezig en ik zie hen nu echt opbloeien. Het vraagt wel tijd en geduld, je moet ook een soort consistente lijn gaan uitzetten en mensen de ruimte geven om dingen te doen, uit te proberen, om iets op te pakken en soms gaat het misschien helemaal niet zoals ik in gedachten had. Het is vooral het vertrouwen hebben van: er komt iets goeds uit.

Veranderen: Hoe snel gaat dat eigenlijk?

N: Wilma, is er een tijdsgegeven, zolang duurt het ongeveer om een instituut aan een nieuwe manier van veranderen te helpen?

Wilma: Nee. Als je tijd zegt, zou je ook kunnen denken dat er een eindtijd is. Die is er vaak niet, zeker als je kijkt naar het veranderproces op dit moment. We willen eigenlijk dat mensen altijd wendbaar zijn en in beweging zijn, nieuwe dingen omarmen en daar eigenlijk al werkend mee bezig zijn.

Een tijdlijn is er niet. Wel is bekend dat je de focus er een beetje bij moet houden op dat onderdeel en dan zijn er weer andere wetmatigheden die gaan tellen. Bijvoorbeeld:

  • Niet te veel tijd tussen start en succes
  • Reflectie
  • Onderwerp op de agenda houden

Dus je zou kunnen zeggen dat wanneer het elke keer een paar weken duurt, de aandacht dan verslapt op dat onderdeel. En dat wil je juist niet!

Hoe moet het dan wel, veranderen?

W: Je wilt verandering zien als een proces, als een leerproces. Je zou het een reis kunnen noemen, naar een bepaald soort horizon en een bepaald soort perspectief. De leider nieuwe stijl – de leiderschapsstijl – die neemt je daarin mee en die faciliteert je daarin. Dat houdt het ook op de agenda. Zodra het van de agenda af is, verslapt de aandacht ook bij de mensen zelf. Successen moet je daarin vieren, dat is ook een heel belangrijk onderdeel, die deel je met elkaar. En je zorgt voor een verbindende factor. Dus eigenlijk is het dagelijks onderdeel van gesprek: waar we mee bezig zijn, hoe we het doen en hoe we het nog beter kunnen maken.

Veranderen Zonder Bedrijf – Kan dat ook?

N: Wat ik me nu afvraag hé: zoals je dit nu schetst klinkt het heel mooi, maar het is allemaal binnen teamverband en binnen groepen. Met een stijgende markt aan zzp’ers: hebben zij ook iets aan deze “al werkend veranderen” theorie? Kunnen zij hier ook iets van leren als individu?

W: Als individu? Daar moet ik even over nadenken. Maar het is natuurlijk altijd zo, dat je als opdrachtgever en als opdrachtnemer even met elkaar in verbinding bent. Het begint met vraag één, maar achter die vraag zit een andere vraag. En ook die organisatie verandert. Dus ik denk zeker dat je daar als zelfstandige ook heel goed in mee kunt bewegen, continu in contact met die organisatie kunt zijn. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, als dat is wat je bedoelt.

 

Hoe een ZZP’er ook bijdraagt aan Verandering

N: Ja, dat je als zzp’er ook een steen bijdraagt aan eventuele veranderingen binnen het bedrijf van je opdrachtgever. Bedoel je dat?

W: Oh, zo had ik hem niet begrepen! Dan moet ik de vraag even anders beantwoorden. Nee, natuurlijk heb je daar een hele belangrijke rol in. Externe adviseurs hebben ook een scherpe blik als het gaat om kijken hoe het nu werkelijk gaat in een organisatie. Juist op het gebied van aannames kunnen ze die doorprikken. Ze kunnen organisaties heel goed daarbij helpen om verder te gaan. Want daar zit het hem vaak in. Mensen moeten verder in de interactie, met elkaar samenwerken aan een nieuw perspectief. Hoe doe je dat met elkaar en hoe hou je elkaar daar scherp op, dat het ook echt iets vernieuwends is en dat je ook anders werkt. Een scherpe bril van buiten helpt daarbij.

N: Ja, juist omdat ze aan de zijlijn staan en omdat ze er niet elke dag zijn zien ze misschien dingen die iemand die er 36 uur per week zit niet meer ziet. Omdat die dingen “normaal” zijn geworden.

W: precies, daarnaast is het ook hun expertise. Als ik kijk naar mijn eigen werk zie ik het ook. Je komt op heel veel verschillende plekken met toch min of meer dezelfde vragen. Van andere voorbeelden kunnen andere organisaties ook weer leren. Je weet op een gegeven moment ook wat de moeilijke momenten zijn, waar je ze doorheen moet helpen. Daar ben je natuurlijk ook toe in staat om de mensen daar goed bij te helpen. Het is een proces, ook wel een reis.

Veranderen is een hele kunst

Een korte samenvatting laat zien dat veranderen zo makkelijk nog niet is: het probleem moet vanuit de bron worden aangepakt, constant op de agenda staan, er kan niet te veel tijd tussen de successen zitten (dat werkt demotiverend) en er moet constant gereflecteerd worden.

Heeft u nu ook behoefte aan een veranderingsmanagement bureau die dat allemaal voor u uitzoekt? Neem dan snel contact op met Leon Leernetwerk! Bel vandaag nog naar (+31) 06-54280167

Share This