Leon leernetwerk ontwerpt strategische

ontwikkeltrajecten op maat. 

 

U wilt de wijze van leren en ontwikkelen in uw organisatie veranderen. Misschien bent u wel begonnen aan het inrichten van een eigen academie met lange termijn-doelen. Waar wilt u naartoe en hoe geeft u dat vorm? Wij denken met u mee.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Strategische opleidingsplannen

Visie op leren
Een visie op leren en ontwikkelen is noodzakelijk. Soms op het gehele traject, soms op onderdelen. Hoe sluiten de huidige leertrajecten aan op uw organisatie? En hoe kan dat beter? Wat werkt wel en wat niet?

Opleiding op maat
Leon leernetwerk maakt samen met u strategische opleidingsplannen. Daarin staat duidelijk wanneer er wat bereikt moet zijn. En hoe u dat bereikt, gelet op de huidige manier van werken. 

“Het leertraject heeft me vooral beter geëquipeerd als bestuurlijk adviseur. Ik kan me nu nog beter richten op diegene waar ik mee werk. En dat vind ik een fors leereffect voor zo’n kort programma, zeker omdat we wel wat gewend zijn qua trainingen.”

Judith Wilke

Projectleider dienst EZ, gemeente Groningen 2013

Share This