‘Wanneer locatie en tijd variabelen zijn in teamwork, is een leertraject op maat een uitvinding.

De combinatie van offline – online leren zorgt voor resultaat.’

We werken tegenwoordig vaak in teams op verschillende locaties en tijden. Toch moeten we vergaderingen bijwonen en hebben we steeds vaker (te) weinig tijd. Toch kunnen we veel van elkaar leren. Hoe geeft u dat vorm? Hoe kan op een interactieve en ‘agile’ manier kennis beter worden gedeeld?

Vrijblijvend adviesgesprek?

Professionele leernetwerken: online en offline inéén

Face 2 Face–leren gecombineerd met online leernetwerk op maat
Verandering doorvoeren binnen grote, bureaucratische organisaties gaat soms moeizaam. Wanneer de ‘flow’ uit uw project of team is, uw bedrijf in een ‘vergadercultuur’ is beland of u de manier van leren binnen uw organisatie wilt veranderen, kiest u voor de bewezen aanpak van Leon leernetwerk. Leon leernetwerk is de schakel tussen visie en implementatie van beleid door het faciliteren van effectieve leertrajecten voor werknemers.

Veranderen doe je samen
Als manager kan het soms lastig zijn om veranderingen door te voeren. Samen met een externe partij kunt u gemakkelijker de vinger op de zere plek leggen en zaken benoemen.

Kennis op de juiste plek krijgen heeft namelijk soms nogal wat voeten in de aarde. Vaak is deze kennis wel aanwezig. Maar omdat werknemers vertrekken, parttime werken of elkaar niet fysiek ontmoeten, kan de kennisverdeling ineffectief verlopen.

Implementeer daarom Agile Werken & Leren om op een wendbare manier te veranderen.

Gebruik het Online Leon leernetwerk om m.b.v. Appreciative Inquiry of Systemisch Werken aan een gezamenlijke toekomstvisie te bouwen. De projectstructuur verdwijnt – zo introduceert u verandering op meerdere niveaus.

De kracht van ‘samen’ komt terug in het teamleren, samen leren i.p.v. individueel. Daarnaast leren we wanneer het uitkomt. We passen dit principe van blended learning toe, want organisatieontwikkeling is immers ook teamontwikkeling!

Kennis aan uw organisatie verbinden
Veel bedrijven draaien op interne kennis. Door middel van Online Leerplatformen kan kennis verdeeld worden onder de werknemers.

De sectoren die hier zoal last van hebben:

  • Onderwijs
  • Publiek Domein
  • Overheid
  • Geneeskunde/gezondheidszorg.

Uiteraard kan dit ook opgaan voor private organisaties. Door wisselende diensten, parttime dienstverbanden en uitstroom van werknemers wordt kennisdelen belemmerd. De focus verdwijnt en daarmee het beoogde resultaat. Dit proces wordt in de hand gewerkt door het hebben van meerdere locaties of snelle bedrijfsgroei.

Wat gebeurt er op de werkvloer?
Simpel gezegd verandert de manier van werken. Werknemers voelen zich beter begrepen en de kennis komt gemakkelijker bij de juiste persoon. Mensen gaan van reactief naar proactief, nemen initiatief en werken opdrachten ook echt uit. Ook door de verbeterde communicatie bloeit creativiteit op en verbetert de communicatie met de experts.

Een ander voordeel is dat het grootste gedeelte van het voorwerk individueel en online wordt uitgevoerd. Met als gevolg dat wanneer men elkaar spreekt, de verdieping direct wordt opgezocht. Hierdoor komen zowel het project als de mensen in beweging.

Voordelen

  • Gedragsverandering
  • Inzichten
  • Verbondenheid
  • Probleemoplossend vermogen
  • Eigenaarschap
  • Pro-activiteit.

Wanneer mensen samen leren en kennis delen, is er ruimte om te experimenteren en te evalueren. Men kan actief feedback ophalen en andere mogelijkheden verkennen, dat is wat mensen kan motiveren.

De facilitator is tevens expert op het gebied van zichtbaar leren en bouwt het online leerplatform naar de wensen van de organisatie. Dit wordt ingericht aan de hand van leervragen en het stimuleren van verbinding tussen werknemers. Vervolgens worden er goede praktijkcasussen bedacht die gestuurd worden door prikkelende vragen. Zo blijft men in beweging en kan de expert ingrijpen waar dit nodig is.

Stap over op Online Leren
Voor een blijvende verandering in uw organisatie, kiest u voor een daadkrachtige aanpak. Een externe facilitator zoals Wilma Jongsma van Leon leernetwerk kan gemakkelijk problemen detecteren en levert een heldere blik op de situatie. De analyse is niet beïnvloed door bias of persoonlijke voorkeur.
Wilma Jongsma is tevens expert in het overbrengen van kennis, het herstructureren van bedrijfsprocessen en het in beweging zetten van een groep mensen.

U kiest voor Leon leernetwerk omdat blended learning daadwerkelijk de kern is van de organisatie. De combinatie tussen online leren en offline kennis delen is zo razend effectief omdat men samen leert in plaats van individueel. Daarnaast ziet men dat wie tot een ander inzicht komt, blijvend zijn gedrag verandert.

Wat kan ik verwachten?
Er wordt altijd een analyse gemaakt van het bedrijf en het team om de huidige situatie vast te stellen. Zie dit als een nulmeting en een moment van strategiebepaling. Vervolgens wordt er gekeken naar wat er voor u van toepassing is. Daar worden onder andere de onderstaande begrippen in meegenomen. Deze zijn voor u uitgewerkt om een beeld te geven van de achterliggende technieken.

Op basis van deze begrippen beoordeelt Leon leernetwerk uw situatie en wordt er een plan uitgeschreven om de doorstroom van kennis in uw organisatie te vergroten.

Organisatieontwikkeling = Teamontwikkeling
Leren is veranderen, veranderen is leren! De trajecten vinden bijna uitsluitend plaats in een groep. Wanneer dit online plaatsvindt, kan iedereen in zijn eigen tijd individueel bouwen aan het grotere geheel. Online vindt men de verbinding en via face-to-face ontmoetingen komt men in beweging.

Blended Learning / Team Learning
Een visie op leren en het onderwijs in het algemeen die draait op een combinatie van online en offline kennis. Het is uiteindelijk een manier om te kunnen leren op afstand, ideaal voor werknemers met wisselende diensten. Via wekelijks teamoverleg blijft de vaart in het traject. Online Teamleren, uitgewerkt in een maatwerk traject.

F2F-Learning
Dit betekent letterlijk “Face to Face” en speelt in op de traditionele, originele manier van leren. Wanneer men echter online al individueel werk heeft afgeleverd, wordt F2F juist de manier om te versnellen, te verdiepen – en dat motiveert. Waar F2F-communicatie het traject normaal gezien vaak vertraagt, zorgt deze techniek in combinatie met blended learning vaak voor een energie-injectie.

Single Loop / Double Loop
Het verschil tussen aanpassen of verbeteren. Bij single loop is de lus klein: het gaat met name over het oplossen van problemen. Bij double loop wordt de lus vergroot en komt er reflectie aan te pas. Hier wordt geen probleem opgelost, maar een proces verbeterd. Triple loop is de laatste stap – hier worden de twee gecombineerd.

Samen leren zorgt voor verbinding! Het voordeel van de online-offline combinatie is overduidelijk: door iedereen een gedeelte van de taken online uit te laten voeren wordt het voorwerk al gedaan. Wanneer er dan F2F vergaderd wordt, komt u direct tot de kern. Zo maakt u impliciete kennis expliciet, creëert u engagement en wordt de kennis als het ware actief. Met behulp van de leerinterventie geeft u een injectie die omslaat in ontwikkeling.

Deze nieuwe manier van leren en ontwikkelen rekt de definitie van blended learning op naar het teamverband, ook wel team leren of interprofessioneel samenwerken genoemd. Door middel van de juiste moderatie blijft men online bezig en hoeft men elkaar ook niet meer te ontmoeten. Uitkomst: een wendbare organisatie die kennis online deelt en samen de verdieping opzoekt

Agile Leren en Werken
Een relatief nieuwe techniek die zeer gericht is op het aanleren van nieuwe kennis, begonnen in de IT-wereld. Door middel van korte sprints, scrums en reflectie worden werkzaamheden constant geanalyseerd, wordt duidelijk waar kennis gedeeld moet worden en welke onderdelen van het proces geoptimaliseerd moeten worden. Hierdoor moet er wel gecommuniceerd worden en wordt een werkdag opeens heel oplossingsgericht.

Engagement
De mate van betrokkenheid met het bedrijf, de visie of de werkzaamheden. Wanneer engagement gestimuleerd wordt of stijgt zal men automatisch meer gaan delen en komt er vaart in een traject.

Tijd voor actie
Leon leernetwerk biedt u maatwerk. Welke ideale werkwijze heeft u voor ogen? Hoe bereikt u uw doel? Wat is de kern van het probleem en hoe geven we de nieuwe situatie vorm? Dat is in iedere situatie anders. Meer weten? Neem contact op met Wilma Jongsma van Leon leernetwerk.

“Buitengewoon knap dat je met een grote diversiteit aan deelnemers toch een pakkend programma weet te maken, die uitgenodigd zijn om ook een volgende cursusdag er weer bij te zijn. Als geen ander hebben jullie ons als deelnemer het podium gegund en zelf de bescheidenheid van de achtergrond opgezocht.”

Willem Stoelwinder

Directeur Narwanda, over Master D66 Noord-Nederland, een online leernetwerk met reflectiebijeenkomsten.

Share This