Leon leernetwerk helpt u bij vraagstukken

rondom verandering en soft skills binnen organisaties.

De soft skills nemen het over. Houding en gedrag zijn in deze tijd minstens zo belangrijk als inhoudelijke vakkennis. Wendbaarheid en adaptatievermogen (Agile), meebewegen, samenwerken, experimenteren: dat is waar we naartoe gaan. Hoe gaan u en uw medewerkers met deze veranderingen om?

Vrijblijvend adviesgesprek?

“Leren en ontwikkelen: onmisbare elementen in verandertrajecten.”

Wij bij Leon leernetwerk gaan met de ontwikkelingen om door samen te werken, kennis te delen, te reflecteren, proactief te handelen en feedback te geven. Veranderingen in de organisatie gaan hand in hand met leren en ontwikkelen.

Waarom Leon leernetwerk
Leon leernetwerk staat voor LEren en ONtwikkelen; deze begrippen zijn onmiskenbaar verbonden met het begrip ‘verandermanagement’.

Als u leert, verandert u en andersom. Die verandering of ontwikkeling hangt samen met kennis, vaardigheden én komt tot uiting in gedrag. Dat is wat u wilt bereiken. Daarom implementeert Leon leernetwerk die verandering op maat in uw organisatie. En we gaan pas weg als dat gelukt is.

Anders dan anderen
Wij begrijpen dat veranderen zoveel meer is dan een advies opstellen. Het kán anders en efficiënter door werken en veranderen met elkaar te verbinden. Duurzame en continue verandering werkt alleen als iedereen wordt meegenomen. Alle neuzen moeten naar dezelfde richting wijzen. Klein beginnen om vervolgens stap voor stap verder te komen. Reflectie is het sleutelwoord. Dit is een continue proces tijdens leren en ontwikkelen.  Een verandermanager moet dit begrijpen, anders heeft veranderen geen zin.

Voor wie?
Leon leernetwerk bedient organisaties in verschillende sectoren en heeft reeds een groot aantal trajecten op gebied van leren, ontwikkelen en veranderen met succes volbracht. Onder andere binnen de zorgsector, bij overheidsinstellingen en in het onderwijs. Denk aan samenwerking- en fusietrajecten, reorganisaties en vele andere trajecten. De drijvende kracht achter Leon leernetwerk is Wilma Jongsma. Meer over onze casestudies, artikelen en activiteit op congressen leest u in onze blogs.

Heeft u behoefte aan een consult in het kader van verandermanagement? Neem contact met ons op, dan kijken we samen naar oplossingen.

“Het leertraject heeft me vooral beter geëquipeerd als bestuurlijk adviseur. Ik kan me nu nog beter richten op diegene waar ik mee werk. En dat vind ik een fors leereffect voor zo’n kort programma, zeker omdat we wel wat gewend zijn qua trainingen.”

Judith Wilke

Projectleider, Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gemeente Groningen.

Share This