Vrijdag 1 juni j.l. maakte het NOS journaal wereldkundig dat politie meer aandacht gaat besteden aan de slachtofferzorg. Sinds het begin van dit jaar werk ik samen met 30 collega’s, veranderaars en trainers aan deze opdracht. Ieder van ons kan de focus leggen op toebedeelde basisteams. Een basisteam bestaat uit 100 – 160 mensen. Mijn werk richt zich op 3 basisteams in Noord Nederland, het ontwikkelen van aanvullende programma’s voor degenen die het proces voor slachtoffers begeleiden en een koppeling leggen met de werkprocessen.

Hoe ga je om met verandering als het om een kernwaarde gaat?

Niets is mooier een verandertraject te mogen begeleiden dat de kern van het werk raakt.

Waarom? Omdat je dan een wezenlijk gesprek kunt voeren waarom dat zo belangrijk is. Als dat duidelijk is en ook aankomt in de harten van de mensen dan is implementatie een peulenschilletje. Want dan hoef je het alleen nog maar te hebben over wat er nodig is om de verandering daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.

De reden waarom dienders voor het werken bij de politie hebben gekozen varieert van actie en afwisseling tot aan hen die hulp behoeven te helpen, dienend te zijn. Je bent dienend; niet alleen als je de boef vangt, maar ook als je in je contact met slachtoffers hen goed op weg helpt, hen die kwetsbaar zijn beschermt en een warme overdracht doet  naar allerlei hulpverleningsorganisaties.

Slachtofferhulp Verandertraject

De start van het traject begint bij de leidinggevenden. Zij dienen het nut en de noodzaak in te zien en bereid te zijn om hier ruimte voor te maken in de werkprocessen, de beoordeling en uitvoering van het werk. Immers, als je leidinggevende het project niet omarmt ga jij niet mee in de verandering. De politie kent verschillende overlegmomenten waarin leidinggevenden samen komen. Dat is het startpunt van het traject. Hier wordt de opdracht opgehaald op lokaal niveau. Uiteraard waren zij op de hoogte van de invoering door hun eigen leiding.

Vervolgens zijn er groepen mensen ‘getraind’ Iedereen van het basisteam is naar een bijeenkomst geweest waarin zij zijn meegenomen in het waarom van de verandering. Wat maakt dat we nu extra aandacht hebben voor slachtoffers?

Verandering & Werkprocessen

Koppeling van werkprocessen is heel belangrijk. Het moet als een vloeiende beweging aanvoelen dat iedereen in meer en mindere mate raakt op het basisteam. Ieder basisteam werkt op hoofdlijnen hetzelfde, echter heeft ieder team andere accenten. Dit al naargelang er speelt in de directe omgeving. Ook kan het zijn dat de taken wat anders verdeeld zijn over het team. Belangrijk bij de koppeling met de werkprocessen is dat het niet totaal iets anders is en dus ligt in het verlengde van hetgeen ze nu al doen.

Degene op het basisteam die het meest met de slachtoffers werkt krijgt een extra scholing zodat zij hun werk goed kunnen doen. Stevig in hun schoenen staan en ook vaardig in de omgang zijn. Ook hebben zij een spilfunctie in de basisteams. Dat is complex en vraagt extra oefening.

Zichtbaarheid van Verandering

Zichtbaarheid van verandering vraagt blijvende aandacht. Alles wat aandacht krijgt groeit. Zo ook met dit veranderingstraject. Naast de bijeenkomsten, koppeling aan werkprocessen en de extra scholing voor de medewerkers die het betreft is het zaak dit thema voor langere tijd onder de aandacht te blijven brengen. Dit komt tot uiting in een communicatieplan, thema gericht, dat over een jaar heen gefaseerd wordt weggezet op basisteams. Communicatie door leidinggevenden, degene die de overdracht van diensten doen, maar ook fysiek in beeld. Thema borden in kantines, gangen, met goede casussen en hoe dat gewerkt heeft.  Verhalen van slachtoffers en wat daarin zo gewaardeerd is.

De politie doet het al goed en gaan hiermee van goed naar beter!

Trots ben ik op degene die het werk doen.

Dat mag ook wel eens gezegd worden!

 

Wilma Jongsma

Share This