“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,”

Leren en ontwikkelen

De soft skills nemen het over. Inhoudelijke vakkennis is in deze tijd minder belangrijk dan houding en gedrag. Wendbaar en adaptief zijn (agile), meebewegen, samenwerken, experimenteren: dat is waar we naartoe willen. Iedereen in een organisatie draagt bij aan het geheel. Hoe gaat u daarmee om?

Door samen te werken, kennis te delen, te reflecteren, proactief te handelen en feedback te geven. Veranderingen in de organisatie gaan hand in hand met leren en ontwikkelen.

“De training van Wilma heeft me vooral beter geëquipeerd als bestuurlijk adviseur. Ik kan me nu nog beter richten op diegene met wie ik werk. En dat vind ik een fors leereffect voor zo’n kort programma.”

 

Judith Wilke

projectleider bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

LEON Leernetwerk helpt bij vraagstukken rondom:

  • Verandering, ontwikkelplannen gericht op gedragsverandering in de organisatie.
  • Projectleiding en tijdelijk management;
  • Het opzetten van professionele leergemeenschappen. Leren van, door en met elkaar (gebruikmaken van de expertise in de organisatie);
  • De combinatie online en offline leren en veranderen;
  • Drijfveren in organisaties en teamanalyse;
  • Kennisoverdracht: impliciete kennis bij vertrekkende personeelsleden expliciet maken en overdragen.

Wat is veranderen eigenlijk? Of ontwikkelen? En wat is verandermanagement?

Sommige veranderaars noemen zich people changer, of verandermanager. Het belangrijkste is dat mensen in uw organisatie – of dat nu managers, medewerkers of bestuursleden zijn – blijvend hun gedrag veranderen. Daar is vaak iemand van buitenaf voor nodig. Iemand die durft te zeggen waar het op staat, de vinger op de zere plek legt en zich richt op werkprocessen, verbinding en samenwerking.

Wat is leren eigenlijk? Hoe pas ik leren toe in mijn organisatie?

Soms zijn kennis en vaardigheden nodig. Bij een grote groep medewerkers, of bij het directieteam. In veel organisaties is geen tijd meer voor langdurige klassikale leertrajecten. Net als verandertrajecten vragen leertrajecten ook om wendbaarheid en hoge effectiviteit. Kennis is immers overal voorhanden. Het gaat om het toepassen van die kennis. Om wat we ermee doen.

Een adviesgesprek op maat is snel gemaakt en nog vrijblijvend ook.