LEON Leernetwerk helpt bij vraagstukken rondom:

 

  • Verandering en gedragsverandering
  • Projectleiding en tijdelijk management
  • Nieuwe leerprogramma’s
  • Online en offline leren
  • Drijfveren en teamanalyse
  • Kennisoverdracht

Leren en ontwikkelen

De soft skills nemen het over. Inhoudelijke vakkennis is in deze tijd minder belangrijk dan houding en gedrag. Wendbaar en adaptief zijn (agile), meebewegen, samenwerken, experimenteren: dat is waar we naartoe willen. Iedereen in een organisatie draagt bij aan het geheel. Hoe gaat u daarmee om?

Door samen te werken, kennis te delen, te reflecteren, proactief te handelen en feedback te geven. Veranderingen in de organisatie gaan hand in hand met leren en ontwikkelen.

Het leertraject heeft me vooral beter geëquipeerd als bestuurlijk adviseur. Ik kan me nu nog beter richten op diegene waar ik mee werk. En dat vind ik een fors leereffect voor zo’n kort programma, zeker omdat we wel wat gewend zijn qua trainingen.” Judith Wilke

projectleider, Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gemeente Groningen

En wat is verandermanagement?

Sommige veranderaars noemen zich people changer, of verandermanager. Het belangrijkste is dat mensen in uw organisatie – of dat nu managers, medewerkers of bestuursleden zijn – blijvend hun gedrag veranderen. Daar is vaak iemand van buitenaf voor nodig. Iemand die durft te zeggen waar het op staat, de vinger op de zere plek legt en zich richt op werkprocessen, verbinding en samenwerking.

Hoe pas ik leren toe in mijn organisatie?

Soms zijn kennis en vaardigheden nodig. Bij een grote groep medewerkers, of bij het directieteam. In veel organisaties is geen tijd meer voor langdurige klassikale leertrajecten. Net als verandertrajecten vragen leertrajecten ook om wendbaarheid en hoge effectiviteit. Kennis is immers overal voorhanden. Het gaat om het toepassen van die kennis. Om wat we ermee doen.

Een vrijblijvend adviesgesprek?