Energie terugbrengen in het team, dingen af krijgen, resultaten boeken en daar blij van worden? Kortom een top team maken.

energie terugbrengen in het team to do doing done

Wilma kan je ons team verder brengen, we willen iets nieuws, de rek is eruit. Er moet weer wat energie terugkomen, we willen weer flow. De belangrijkste vraag; hoe zou jij dat aanpakken? Lees hieronder de vier belangrijkste principes.

 

Flow, wat ik noem energie, ‘Csikszentmihalyi’ heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nu?  Het is heel makkelijk de flow weer terug te brengen in een team. Je moet er wel wat voor doen, maar ook dit is dodelijk eenvoudig. Dit sluit aan bij andere theorieën en inzichten die ik veel in mijn werk als veranderaar gebruik, zoals de methodiek scrum (zichtbaar samenwerken) en systemisch werken bij team coaching en implementatie van nieuw gedrag. Dit zet ik in een overzicht, maar eerst de toelichting op de energie terugbrengen in een team.

 

In een team zitten mensen en zij werken samen. Tenminste dat denken we altijd. Veel vaker is het zo dat we individueel aan zaken werken en dat later afstemmen. Wat blijkt dan vaak? Ieder individu heeft de taak / opdracht anders geïnterpreteerd, uitgelegd en of uitgewerkt aan de hand van de eigen expertise. (eerder sprak ik hier ook over in de blog interprofessioneel samenwerken, De Waal e.a. 2018)

 

En daar gaat energie verloren. Je moet je eigen mening bijstellen, doelen worden niet behaald, de opdracht moet opnieuw. Probleem van de cliënt wordt niet opgelost en ga zo maar door. Herkenbaar voor iedereen.

 

Na ieders vakantie beginnen we met nieuwe energie, vol plannen om het nu dan ook daadwerkelijk anders aan te pakken.

 

De 4 belangrijkste principes om het anders aan te pakken.

Immers : wie tot een ander inzicht komt verandert blijvend zijn gedrag.

 1. Voer een taak uit die je beheerst
 2. Volledige focus
 3. Voor je ogen een helder doel
 4. Van je collega’s directe feedback

 

Taakbeheersing

Als je een nieuwe taak uitvoert sta je nog niet boven de materie en kost het je uitzoekwerk. Dat betekent automatisch dat het langer duurt voordat je er energie van krijgt.

Neem een taak waarin je bekwaam bent. Het nog beter in je werk worden geeft voldoening en energie.

 

Focus

Laat je niet afleiden door e-mails, telefoontjes, apps en andere zaken als rondlopende collega’s. Werk gefocust aan een taak, maak daar ook tijd voor vrij in je agenda, zodat je langer achtereen aan je taak kan werken.

 

Duidelijk doel 

Werk aan een duidelijk doel en stem dat af met je collega’s. Handige tip daarbij is: zet dit doel zo kort en krachtig duidelijk op een post-it en plak het op je beeldscherm.

 

 

Directe feedback

Vraag om directe feedback en wacht daar niet mee totdat je product helemaal af is. Feedback werkt constructief, als dat op een manier gebeurt waarbij de ander geen kopzorgen krijgt over het te volgen traject. Zorg ervoor dat hij of zij dat het idee heeft dat die er controle over heeft.

Met deze principes moet het lukken om weer energie in het team te krijgen. Niet makkelijk? Iemand nodig om op gang te komen?  Wilma Jongsma heeft ruime ervaring met het toepassen van deze principes. 

 

U vraagt haar wanneer u:

 1. Tijdelijk management  / procesbegeleiding nodig heeft; Wilma Jongsma 06 542 80 167
 2. Leon leernetwerk
  • Leer en ontwikkel traject op maat wilt hebben  LEren en ONtwikkelen – LEON
  • Dit maatwerk leertraject ook zichtbaar online wilt hebben, zodat een ieder door kan werken aan de ontwikkeling, los van de groepsbijeenkomsten F2F ON line Leernetwerk
 3. Zichtbaar Samenwerken

Anders of nog beter

Wanneer u wil samenwerken binnen projecten, teams, tussen verschillende disciplines etc. en wilt leren van elkaar om nog beter te worden. 

 

Zichtbaar samenwerken Energie in team Implementatie nieuw gedrag
Focus Focus Focus
Laten zien wat je doet Taakbeheersing Kennis en vaardigheden toevoegen, oefenen
Duidelijk wat opgeleverd moet worden Duidelijk doel Nut en noodzaak helder
Feedback Directe Feedback Reflecteren op wat je mensen ziet doen