“Wie tot nieuwe inzichten komt, verandert blijvend zijn gedrag.”

Verkenning op verbinding

Is de flow weg uit uw project? Zeggen mensen ja, maar doen ze nee, of hebben ze geen tijd? Blijft u vergaderen over voortgang, maar is er geen voortgang meer? Dan is duidelijk dat de verbinding aan uw project er niet meer is. Hoe nu verder?

Verkennen maar!

Laat een verkenning uitvoeren. In een verkenning wordt in één klap duidelijk hoe mensen verbonden zijn. LEON Leernetwerk bevraagt de deelnemers over hun verbinding met het project. Wat speelt er in de onderstroom? En vooral: wat is er voor hen nodig om verder te werken?

Frisse wind

Juist een externe partij kan stevig doorvragen zonder dat een toekomstige samenwerking op andere terreinen op het spel staat. LEON Leernetwerk geeft een neutrale feedback op wat er speelt, niet op de persoon. En haalt de onderste steen boven. Zo weet u waar u staat en waar u op moet inspelen.

“Je merkt dat Wilma ervaring heeft op het politiek bestuurlijke vlak, ze staat boven de groepen. Weet een veilige sfeer te creëren die maakt dat iedereen leert. Voor procesbegeleiding is Wilma een prettig persoon die ook weet door te pakken.”

Mr. A. Marjan Sijperda CMC,

griffier, gemeente Marum (na herindeling Westerkwartier) 2018

Een vrijblijvend adviesgesprek?