Agile, lean en management thrives? LEON gaat de uitdaging aan en maakt het concreet in een maatwerk-ontwikkeltraject.

Een ontwikkelplan op maat

U wilt leren en ontwikkelen in uw organisatie veranderen. Misschien bent u wel begonnen aan het inrichten van een eigen academie. Waar wilt u naartoe en hoe geeft u dat vorm?

Visie op leren

Een visie op leren is noodzakelijk. Soms op het gehele leertraject, soms op onderdelen. Hoe sluiten de huidige leertrajecten aan op uw organisatie? En hoe kan dat beter? Wat werkt wel en wat niet?

Implementeren

LEON maakt een implementatieplan. Daarin staat duidelijk wanneer er wat bereikt moet zijn. En hoe u dat bereikt, gelet op de huidige manier van werken. Met zo min mogelijk vergadermomenten of extra overleg.

“Het leertraject heeft me vooral beter geëquipeerd als bestuurlijk adviseur. Ik kan me nu nog beter richten op diegene waar ik mee werk. En dat vind ik een fors leereffect voor zo’n kort programma, zeker omdat we wel wat gewend zijn qua trainingen.” Judith Wilke,

projectleider dienst economische zaken, Gemeente Groningen 2013

Een vrijblijvend adviesgesprek?