“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. “

Verandering: een ontwikkelplan op maat

 

U wilt leren en ontwikkelen in uw organisatie veranderen. Misschien bent u wel begonnen aan het inrichten van een eigen academie. Hoe geeft u vorm en inhoud aan nieuwe vormen van leren, zonder dat er een extra overleg- of projectstructuur ontstaat? Waar wilt u naartoe en hoe geeft u dat vorm?

Visie op leren

Een visie op leren is noodzakelijk. Soms op het gehele leertraject, soms op onderdelen. Hoe sluiten de huidige leertrajecten aan op uw organisatie? En hoe kan dat beter? Wat werkt wel en wat niet?

Implementeren

LEON maakt een implementatieplan. Daarin staat duidelijk wanneer er wat bereikt moet zijn. En hoe u dat bereikt, gelet op de huidige manier van werken.

“We wilden toe naar een vorm van leren die meer aansluit bij de flow van werken. Wilma Jongsma heeft ons heel mooi meegenomen in de reis en visie op hoe leren ook anders kan. En dat leren ook verbonden kan worden aan het werken. Leren en werken gaan hand in hand.”

 
- Plato

filosoof

“We wilden toe naar een vorm van leren die meer aansluit bij de flow van werken. Wilma Jongsma heeft ons heel mooi meegenomen in de reis en visie op hoe leren ook anders kan. En dat leren ook verbonden kan worden aan het werken. Leren en werken gaan hand in hand.”

 
- Plato

filosoof

Een adviesgesprek op maat is snel gemaakt en nog vrijblijvend ook.