De wereld verandert en uw organisatie verandert mee.

 Wat doet u dan?

 Dan belt u LEON Leernetwerk:

06-54 280 167

Wie tot nieuwe inzichten komt, verandert blijvend zijn gedrag.

Hoe geeft u een verandertraject, reorganisatie of ontwikkeling vorm? Wat doet u als de taken en rollen in uw organisatie niet helder zijn? Als u het gevoel heeft dat u achter de feiten aanloopt?

LEON Leernetwerk ontwerpt een plan op maat, ontwikkelt leerinterventies die nodig zijn voor uw veranderingstraject, implementeert ze en geeft terugkoppeling aan directie- en managementteams.

Leren is veranderen en veranderen is leren

LEON Leernetwerk snapt dat veranderen meer is dan een plan schrijven en een advies opstellen. Het kán anders, en efficiënter. Hoe? Door te werken, te veranderen en met elkaar te verbinden. Duurzame en continue verandering of ontwikkeling werkt alleen als iedereen, maar dan ook echt iedereen, wordt meegenomen in het proces.

Voor wie?

Voor organisaties in de zorgsector, voor overheidsinstellingen en voor het onderwijs.

LEON is uniek

Wat onderscheidt ons van de rest? LE-ON: LEren én ONtwikkelen. Als u leert, verandert u en andersom. Die verandering of ontwikkeling hangt samen met kennis, vaardigheden én (het allerbelangrijkst) komt tot uiting in gedrag. Daarom implementeert LEON Leernetwerk die verandering in uw organisatie. We gaan pas weg als dat gelukt is.

LEON heeft ervaring in uiteenlopende organisaties met verschillende trajecten die te maken hebben met verandering, ontwikkeling en leren. Denk aan samenwerkingen, fusies, reorganisaties en vele andere verandertrajecten. De drijvende kracht achter LEON Leernetwerk is Wilma Jongsma.

Een adviesgesprek op maat is snel gemaakt en nog vrijblijvend ook.

De weg naar verandering is minstens zo belangrijk als het doel op zich.

Volg mij:

2 weeks ago
Leren betekent niet je aanpassen, maar je aanpassingsvermogen vergroten Deze waarheid komt vd coaching kalender. Meer weten over Leren en Veranderen? Kom naar Next Learning 24 april en ontmoet mij bij mijn workshop.
2 months ago
Wie wil meedoen aan de economie van de toekomst, moet aan zijn vaardigheden werken. Het belangrijkste wat je nodig hebt is complex probleemoplossend vermogen.
https://t.co/7UxC2ZaewG via @nrc